Daglig leder: Øystein Larsen
Adresse: Latech AS,
Moskenes, 8392 Sørvågen
Telefon:  (+47) 911 63 227
E-post: post@latech.no

U t s t y r   f o r    f i s k e i n d u s t r i e n

   
       
Tekniske tegninger
- sløyelinjemed innmontert grader og sortering etter type og kvalitet
- modulbasert sløyelinje
- sløyelinje til båt
- sløyelinje bygde etter kundens ønsker
- bulkløfter til båt

Ring oss gjerne for nærmere informasjon, tlf. 911 63 227
 


 

Latech AS, Øystein Larsen, Moskenes, 8392 Sørvågen. Tel. +47 911 63 227. Epost: post@latech.no 

Webdesign: DataDesign, Robert Walker, 8392 Sørvågen